Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ΡΣ διαθέτουν ηλεκτρικές και μαγνητικές συνιστώσες και εκφράζονται συνήθως ως συνάρτηση και των δύο συνιστωσών. Η μονάδα “volts ανά μέτρο” (V/m) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και η μονάδα “Amperes ανά μέτρο” (A/m) χρησιμοποιείται για την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Ένας άλλος συνήθης τρόπος για το χαρακτηρισμό ενός πεδίου ΡΣ είναι μέσω της πυκνότητας ισχύος. Η πυκνότητα ισχύος ορίζεται ως η ισχύς του κύματος που προσπίπτει ανά μονάδα επιφανείας και εκφράζεται σε μονάδες Watts ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2), milliwatts (1 χιλιοστό του watt) ανά τετραγωνικό εκατοστό (mW/cm2) ή microwatts (1 εκατομμυριοστό του watt) ανά τετραγωνικό εκατοστό (μW/cm2).

Η ποσότητα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενέργειας ραδιοκυμάτων που απορροφάται από το σώμα ονομάζεται Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate - SAR) και εκφράζεται συνήθως σε Watts ανά χιλιόγραμμο (W/kg) ή milliwatts ανά γραμμάριο (mW/g).

Πηγή: ΕΕΤΤ

QRZ callsign lookup:

sv6nob amateur radio symbol

SV6NOB

 

qrzcom347

 

eQSL2011LogoStatic

 

hamqthlogo

 

HRDL

 

lotwlogo

 

clublog 2x

 
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.